Nadolazeća događanja

Možete nas vidjeti na sljedećem događanju:
1.

Članovi

 

Popis članova prema utvrđenim Regulama Udruge, trenutnim razinama unutar Udruge i funkcijama koje obnašaju:

 

Osnivači i redovni članovi:

 

Frater Maior velika braca Soror Maior

 

1. Deniver Vukelić – Frater Maior, PXIX, Magister per Croatiam et Sclavoniam
2. Ozren Šenator – Frater Maior, PXIX,Praeceptor Zagrabiensis
3. Neven Šego – Frater Maior, PXIX, Tabularius

 

4. Boris Sušnik Bolt – Frater Maior, Summus Marescalcus

5. Marina Brezović – Soror Maior, PXIX, Soror Commendatrix

6. Goran Magdić – Frater Maior, PXIX, Armicustos

7. Ana Marija Abramović – Soror Maior, Commendator Arcariorum

8. Hrvoje Knezović – Frater Maior, Notarius

 

9. Goran Kaurić – Frater Maior, PXIX
10. Slaven Pranjić – Frater Maior, PXIX

11. Nino Hiveš – Frater Maior

12. Vlado Tašner – Frater Maior

13. Marko Kukor – Frater Maior, PXIX

14. Marko Abramović – Frater Maior

 

15. Darja Mesarić – Soror Maior, PXIX

16. Sonja Miličević Vukelić – Soror Maior, PXIX

17. Gorana Galić – Soror Maior

 

Frater Minor mala braca 2 Soror

 

18. Lovro Radovčić – Frater Minor

19. Pavle Pelikan – Frater Minor

20. Antonio Antolić – Frater Minor

21. Trpimir Šubašić – Scutarius

 

22. Lucija Oroz – Soror

23. Antonia Oroz – Soror

24. Tena Piljušić – Soror

25. Matea Grgurić – Soror

26. Petra Gmajner – Soror

27. Anamaria Udovičić – Soror

 

Scutarius stitonose Soror Minor

 

28. Nikola Vidaković – Scutarius

29. Domjan Megovec – Scutarius

30. Branimir Habek – Scutarius

31. Josip Strnad – Scutarius

32. Ivan Adilović – Scutarius

 

 

33. Andreja Stanko – Soror Minor

34. Tea Šarić – Soror Minor

 

Acolytus akoliti Acolyta

 

35. Mario Ogresta – Acolytus

36. Darko Glavak – Acolytus

37. Albert Gregl – Acolytus

 

38. Antonija Lepur – Acolyta

39. Korana Jelovac – Acolyta

40. Tajana Cvijetinović – Acolyta

41. Maja Štajduhar – Acolyta

 

Podržavajući članovi: mala braca 3  

 

1. Zoran Mitrović

2. Renata Šepić

3. Irena Dolenec

4. Vinija Kolumbić

5. Petra Ferara

6. Vitaliy Boyko

7. Ines Idžaković

8. Mislav Krupić

9. Victor Jakovčević

10. Dunja Zbiljski Boyko

 

 

Ad
Ad

Dodatno

Ad