Nadolazeća događanja

Možete nas vidjeti na sljedećem događanju:
1. Dani vitezova vranskih, Vrana/Pakoštane 18. – 20. VIII. 2017.
2. Srednjevjekovni dani Celje, 26. VIII. 2017.

Članovi

 

Popis članova prema utvrđenim Regulama Udruge, trenutnim razinama unutar Udruge i funkcijama koje obnašaju:

 

Osnivači i redovni članovi:

 

Frater Maior velika braca Soror Maior

 

1. Deniver Vukelić – Frater Maior, PXIX, Magister per Croatiam et Sclavoniam
2. Ozren Šenator – Frater Maior, PXIX,Praeceptor Zagrabiensis
3. Neven Šego – Frater Maior, PXIX, Tabularius

 

4. Boris Sušnik Bolt – Frater Maior, Summus Marescalcus

5. Marina Brezović – Soror Maior, PXIX, Soror Commendatrix

6. Goran Magdić – Frater Maior, PXIX, Armicustos

7. Ana Marija Abramović – Soror Maior, Commendator Arcariorum

8. Hrvoje Knezović – Frater Maior, Notarius

 

9. Goran Kaurić – Frater Maior, PXIX
10. Slaven Pranjić – Frater Maior, PXIX

11. Nino Hiveš – Frater Maior

12. Vlado Tašner – Frater Maior

13. Marko Kukor – Frater Maior, PXIX

14. Marko Abramović – Frater Maior

 

15. Darja Mesarić – Soror Maior, PXIX

16. Sonja Miličević Vukelić – Soror Maior, PXIX

17. Gorana Galić – Soror Maior

 

Frater Minor mala braca 2 Soror

 

18. Lovro Radovčić – Frater Minor

19. Pavle Pelikan – Frater Minor

20. Antonio Antolić – Frater Minor

 

21. Lucija Oroz – Soror

22. Antonia Oroz – Soror

23. Tena Piljušić – Soror

24. Matea Grgurić – Soror

25. Petra Gmajner – Soror

 

Scutarius stitonose Soror Minor

 

26. Nikola Vidaković – Scutarius

27. Domjan Megovec – Scutarius

28. Branimir Habek – Scutarius

29. Josip Strnad – Scutarius

30. Ivan Adilović – Scutarius

31. Trpimir Šubašić – Scutarius

 

32. Andreja Stanko – Soror Minor

33. Petra Gmajner – Soror Minor

34. Anamaria Udovičić – Soror Minor

35. Tea Šarić – Soror Minor

 

Acolytus akoliti Acolyta

 

36. Mario Ogresta – Acolytus

37. Darko Glavak – Acolytus

38. Albert Gregl – Acolytus

 

40. Antonija Lepur – Acolyta

41. Korana Jelovac – Acolyta

42, Tajana Cvijetinović – Acolyta

43. Maja Štajduhar – Acolyta

 

Podržavajući članovi: mala braca 3  

 

1. Zoran Mitrović

2. Renata Šepić

3. Irena Dolenec

4. Vinija Kolumbić

5. Petra Ferara

6. Vitaliy Boyko

7. Ines Idžaković

8. Mislav Krupić

9. Victor Jakovčević

10. Dunja Zbiljski Boyko

 

 

Ad
Ad

Dodatno

Ad