grboslovlje

Arhiva

Nadolazeća događanja

Možete nas vidjeti na sljedećem događanju:
1.

Ustroj Udruge

 

I. Vanjski ustroj Udruge

 

Red Čuvara grada Zagreba u civilnom hrvatskom društvu registriran je kao neprofitna udruga građana koja se sastoji od vodstva (predsjednik, dopresjednik i tajnik) koje predstavlja Skupštinu svih članova Udruge i samih članova koji je čine. Vodstvo se bira na dvije godine. Aktualno vodstvo Udruge čine:

 

1. Deniver Vukelić – predsjednik
2. Ozren Šenator – dopredsjednik
3. Neven Šego – tajnik

 

Članove Udruge čine članovi-osnivači (trenutno njih 10), redovni članovi (učlanjeni kroz sustav učlanjivanja novih, redovnih članova – trenutno njih 31) te podržavajući članovi (trenutno njih 10).

 

Udruga trenutno ima 51 člana.
Udruzi je sjedište u Zagrebu.

 

II. Unutarnji ustroj Udruge

 

S obzirom na Ciljeve Udruge, pripadnost sustavu i području bavljenja oživljene povijesti, Udruga je iznutra organizirana prema svome primarnom konceptu proučavanja i oživljavanja, prema uzoru na hospitalski viteški red sv. Ivana Jeruzalemskog od 12. do 15. stoljeća i prema tom konceptu zajedničkim konsensusom 19 članova-osnivača ima sljedeću unutarnju hijerarhiju koja se odnosi na sve članove Udruge.

 

A) Vodstvo čine:

 

1. Magistar (lat. Magister per Croatiam et Sclavoniam) – Predsjednik Udruge

– dužnost obnaša Deniver Vukelić
– glavni koordinator Udruge
– odnosi s javnošću
– glavni predlagač i koordinator svih unutarnjih Udružnih aktivnosti, pitanja i problema
– glavni predlagač i koordinator društvene i financijske politike Udruge
– čuvar Velikog Pečata Udruge

 

2. Prior Zagrebačkog Konventa (lat. Praeceptor Zagrabiensis) – Dopredsjednik Udruge

– dužnost obnaša Ozren Šenator
– u slučaju potrebe zamjenjuje magistra
– glavni koordinator Domusa i lokalnih pitanja
– glavni logističar Domusa (udružnog prostora)

 

3. Rizničar (lat. Tabularius) – Tajnik Udruge

– dužnost obnaša Neven Šego
– koordinator članskih pitanja
– koordinator financijskih problema na terenu
– koordinator nabavke i održavanja materijalne i nematerijalne opreme

– čuvar Malog Pečata Udruge

 

B) Osim ove tri funkcije vodstva, unutar Udruge postoji i pet resornih koordinatora za potrebe aktive Udruge:

 

1. Maršal (lat. Summus Marescalus) – Zapovjednik vojnih jedinica

– dužnost obnaša Boris Sušnik Bolt
– iskusni koordinator za okupljanje borbenih članova udruge
– provoditelj vojničke stege na događanjima
– nadglednik vojne spremnosti na događanjima
– planer i koordinator treninga vojne spremnosti članova

 

2. Sestra Zapovjednica (lat. Soror commendatrix) – Zapovjednica članica

– dužnost obnaša Marina Brezović
– najviše rangirana članica Reda za koordinaciju civilnih programa, predstava, radionica, kuhinje i igara
– koordinira članove oko civilnih aktivnosti

 

3. Oružar (lat. Armicustos)

– dužnost obnaša Goran Magdić
– ekonom svega oružja, oklopa, oruđa, namještaja i druge opreme unutar raspoloživosti Udruge
– popisivanje i obavještavanje o stanju ispravnosti i spremnosti navedene opreme
– predlagač i koordinator nabavke novog oružja, oklopa i oruđa
– koordinator novih projekata materijalne opreme Udruge

 

4. Zapovjednik streličara (lat. Commendator Arcariourum)

– dužnost obnaša Ana Marija Abramović

– glavni koordinatir nabavke i održavanja streličarske opreme

– glavni koordinator streličarskih treninga

– organizator i glavni koordinator streličarskih natjecanja i predstava na događanjima koje Udruga organizira

 

5. Bilježnik (lat. Notarius)

– dužnost obnaša Hrvoje Knezović
– glavni koordinator radionica heraldike i kaligrafije
– glavni koordinator udružne knjižnice
– glavni koordinator knjižnice i pisanih projekata na terenu
– webmaster

 

C) Unutrašnja hijerarhija za sve članove

 

Članovi stječu prava i odgovornosti unutarnje hijerarhije prema stažu, zaslugama, trudu i zalaganju koje ulažu unutar ciljeva i djelatnosti Udruge (primarno oživljene povijesti). O dobivanju ili promjeni statusa odlučuje Kapitul (sastanak svih članova Udruge, glasovanjem natpolovične većine glasova prisutnih sastanku, izuzev članova akolitskog statusa) na prijedlog vodstva. Ritual prelaska s nižeg na viši status uređen je unutarnjim regulama Udruge i obavlja se na posebnim ceremonijama koje se održavaju jednom ili više puta godišnje, ovisno o potrebama i odlukama Kapitula.

 

Hijerarhija članova od nižih prema višim:

 

1. a) Muški akolit (lat. Acolytus) – sljedbenik, pripravnik – novi član na roku kušnje od 6 od 12 mjeseci, potpuno novi član bez prethodnog iskustva u oživljenoj povijesti
b) Ženski akolit (lat. Acolyta) – sljedbenica, pripravnica – nova članica na roku kušnje od 6 do 12 mjeseci, potpuno nova članica bez prethodnog iskustva u oživljenoj povijesti

 

*Akoliti nemaju pravo glasa na Kapitulima. To pravo dobivaju prelaskom na drugu razinu.

 

2. a) Štitonoša (lat. Scutarius) – kušanici u ispomoći serjeantima (seržanima) i vitezovima, naučnici za više rangove, mogu nositi oružje po potrebi
b) Sestra pripravnica (lat. Soror Minor) – kušanice u ispomoći Zakletim sestrama, naučnice za viši rang

 

3. a) Serjeant-at-Arms, Seržan, Poručnik (lat. Frater Minor) – pomoćni vitez, pobočnik/poručnik Vitezu, lakše opremljen
b) Sestra (lat. Soror) – pomoćna sestra, napredni status za članicu

 

4. a) Vitez, Zakleti brat (lat. Frater Maior) – osovina Reda, potpuno opremljeni ivanovski ratnik sa svom opremom i vještinama ili iskusni član s potpunom razvijenom specijalizacijom za određeno područje u djelatnostima Udruge
b) Zakleta sestra (lat. Soror Maior)– osovina Reda, potpuno obučena i spremna članica Reda ili iskusna članica s potpunom razvijenom specijalizacijom za određeno područje u djelatnostima Udruge