grboslovlje

Arhiva

Nadolazeća događanja

Možete nas vidjeti na sljedećem događanju:
1.

Članstvo

 

Popis članova prema utvrđenim Regulama Udruge, trenutnim razinama unutar Udruge i funkcijama koje obnašaju:

 

Osnivači i redovni članovi:

 

Frater Maior velika braca Soror Maior

 

1. Deniver Vukelić – Frater Maior, PXIX, Magister per Croatiam et Sclavoniam
2. Ozren Šenator – Frater Maior, PXIX,Praeceptor Zagrabiensis
3. Neven Šego – Frater Maior, PXIX, Tabularius

 

4. Boris Sušnik Bolt – Frater Maior, Summus Marescalcus

5. Marina Brezović – Soror Maior, PXIX, Soror Commendatrix

6. Goran Magdić – Frater Maior, PXIX, Armicustos

7. Ana Marija Abramović – Soror Maior, Commendator Arcariorum

8. Hrvoje Knezović – Frater Maior, Notarius

 

9. Goran Kaurić – Frater Maior, PXIX
10. Slaven Pranjić – Frater Maior, PXIX

11. Nino Hiveš – Frater Maior

12. Vlado Tašner – Frater Maior

13. Marko Kukor – Frater Maior, PXIX

14. Marko Abramović – Frater Maior

 

15. Darja Mesarić – Soror Maior, PXIX

16. Sonja Miličević Vukelić – Soror Maior, PXIX

17. Gorana Galić – Soror Maior

 

Frater Minor mala braca 2 Soror

 

18. Lovro Radovčić – Frater Minor

19. Pavle Pelikan – Frater Minor

20. Antonio Antolić – Frater Minor

21. Trpimir Šubašić – Frater Minor

 

22. Lucija Oroz – Soror

23. Antonia Oroz – Soror

24. Tena Piljušić – Soror

25. Matea Grgurić – Soror

26. Petra Gmajner – Soror

27. Anamaria Udovičić – Soror

 

Scutarius stitonose Soror Minor

 

28. Nikola Vidaković – Scutarius

29. Domjan Megovec – Scutarius

30. Branimir Habek – Scutarius

31. Josip Strnad – Scutarius

32. Ivan Adilović – Scutarius

 

 

33. Andreja Stanko – Soror Minor

34. Tea Šarić – Soror Minor

 

Acolytus akoliti Acolyta

 

35. Mario Ogresta – Acolytus

36. Darko Glavak – Acolytus

37. Albert Gregl – Acolytus

 

38. Antonija Lepur – Acolyta

39. Korana Jelovac – Acolyta

40. Tajana Cvijetinović – Acolyta

41. Maja Štajduhar – Acolyta

 

Podržavajući članovi: mala braca 3  

 

1. Zoran Mitrović

2. Renata Šepić

3. Irena Dolenec

4. Vinija Kolumbić

5. Petra Ferara

6. Vitaliy Boyko

7. Ines Idžaković

8. Mislav Krupić

9. Victor Jakovčević

10. Dunja Zbiljski Boyko